Názov prevádzky:
DOVE s.r.o.
Z dobrého skvelé
Sídlo prevádzky:
Východ č.3052/1
SK-05801 Poprad
Právna forma:
sro
Telefón:
+421 52 787 78 11
Fax:
E-Mail:
Register podniku:
Sídlo súdu:
Prešov
Číslo obchodného registra
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Tatrabanka, Poprad
Kód banky:
Číslo konta
IBAN: