Názov prevádzky:
DOVE, s.r.o.
Sídlo prevádzky:
MOTOCENTRUM - areál 3052
058 01 Poprad
Právna forma:
Telefón:
+421 52 7877811
Fax:
E-Mail:
Obchodný register
36465224
Sídlo súdu:
MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ 058 01
Číslo obchodného registra
IČ DPH:
SK2020018616
IBAN:
BIC
GISA