Ako moderná prevádzka neustále hľadáme motivovaných a kvalifikovaných spolupracovníkov, ktorí nám môžu pomôcť ďalej rozvíjať naše služby a naším zákazníkom poskytnúť čo najlepšiu a najkvalitnejšiu starostlivosť. Neponúkame iba fascinujúce produkty, ale tiež zaujímavú kariérnu perspektívu.

mechanik

Ponuka voľných pracovných miest

Autolakovník
Autoklampiar v servise Volkswagen/Audi/Citroen

Mám záujem o prácu !

Žiadosť o miesto

Pokiaľ ste nenašli odpovedajúce pracovné miesto, máte možnosť zaslať žiadosť o iné miesto.
Žiadosť o miesto
Osobné údaje
Dokumenty
Berem týmto na vedomie, že mnou poskytnuté osobné a neosobné úaje môžu byť automaticky spracované firmou DOVE Poprad podľa Zásady ochrany osobných údajov. Údaje budú uložené výlučne pre zodpovedanie Vášej žiadosti o miesto a nebudú sprístupnené tretím osobám.